EV Plus w Strefie Elektromobilności

EV Plus w Strefie Elektromobilności

Zwiedzający będą mieli okazję zapoznać się z ofertą firmy EV Plus

EV Plus jest firmą specjalizującą się w sprzedaży produktów i usług rynku e-mobility. Przygotowane przez EV Plus rozwiązania obejmują szybkie i półszybkie stacje ładowania samochodów EV, dopasowane do indywidualnych potrzeb inwestora i możliwości technicznych maksymalnie wykorzystując potencjał danej lokalizacji.

EV Plus wprowadza na polski rynek oparty na chmurze zaawansowany system obsługi stacji ładowania. Aplikacja EV+Map wykorzystuje tę technologię do zarządzania stacjami ładowania samochodów elektrycznych wchodzących w skład sieci EV+, która docelowo swoim zasięgiem obejmie obszar całego kraju.

Zapraszamy 26 i 27 września do wrocławskiej Hali Stulecia na stoisko firmy EV Plus w Strefie Elektromobilności.