Stoisko:
B8

BKF Myjnie Bezdotykowe Sp. z o.o.


Skarbimierzyce 22
72-002 Dołuje k/Szczecina
Tel. +48 601 707 094
s.zawadzka@bkf.pl
bkfmyjnie.pl

BKF Myjnie to największy polski producent myjni bezdotykowych.

 • Do tej pory wyprodukowaliśmy ponad 1500 myjni samoobsługowych, które rozmieszczone są na terenie 20 krajów Europy i Azji.
 • Od roku 2009 roku, posiadamy własny dział technologii - dzięki któremu jesteśmy w stanie tworzyć i doskonalić najbardziej innowacyjne rozwiązania, co z kolei przekłada się na umacnianie pozycji lidera na rynku.
 • Jedną z ważniejszych naszych innowacji jest system do zdalnego zarządzania myjnią przez internet Carwash Manager.
 • Elementem wyróżniającym BKF Myjnie jest także możliwość indywidualnego dopasowania wyglądu myjni oraz wyboru najbardziej optymalnych dla danej lokalizacji systemów dodatkowych.
 • Bogata oferta dodatków i systemów, które można spotkać w myjniach BKF, z powodzeniem spełnia oczekiwania najbardziej wymagających klientów.

BKF jest laureatem licznych nagród: Produkt Roku 2004 (Targi Stacja Paliw), Produkt Roku 2006 (Targi Stacja Paliw), Symbol Biznesu Rodzinnego 2011, Gazela Biznesu 2012, Symbol Innowacji 2016, a podczas pierwszej edycji targów „Stacja i Biznes Przyszłości” we Wrocławiu, zdobył tytuł „Myjni Roku 2015”. Posiada certyfikat PN-ISO-9001 w zakresie zarządzania jakością.

Ostatnie 2 lata naszej działalności to m.in. powstanie nowej hali produkcyjnej w Skarbimierzycach, wejście w myjnie portalowe, Przemysłowy Internet Rzeczy (Industrial Internet of Things) oraz Fintech.

Z BKF Myjnie zyskujesz:

 • Szybką i kompleksową realizację inwestycji- obsługa 360
 • Indywidualnego doradcę - optymalizacja kosztów i ryzyka inwestycji
 • Możliwość zdalnego zarządzania myjnią - gwarancja szybszego zwrotu z inwestycji
 • Możliwość obsługi klientów korporacyjnych na postawie automatycznie generowanych FV.

Strony internetowe:

Kanały social media:

 

BKF Myjnie is the largest Polish manufacturer of self-service car washes.

 • So far, we have produced over 1,500 self-service car washes, which are located in 20 countries of Europe and Asia.
 • Since 2009, we have our own technology department - thanks to which we are able to create and improve the most innovative solutions, which in turn translates into strengthening the position of the market leader.
 • One of our most important innovations is Carwash Manager, a remote carwash management system.
 • The distinctive element of BKF Carwash is also the possibility of individual adjustment of the car wash appearance and selection of the most optimal additional systems for a given location.
 • A wide range of accessories and systems that can be found in BKF car washes, successfully meets the expectations of the most demanding customers.

BKF has won numerous awards: Product of the Year 2004 (Fuel Station Fair), Product of the Year 2006 (Fuel Station Fair), Family Business Symbol 2011, Business Gazelle 2012, Symbol of Innovation 2016, and during the first edition of the "Stacja i Biznes Przyszłości" fair in Wrocław , he won the title of "Car Wash of the Year 2015". It has a PN-ISO-9001 certificate in the field of quality management.

The last 2 years of our activity include creation of a new production hall in Skarbimierzyce, entry into the portal carwash, Industrial Internet of Things and Fintech.

With BKF Car Wash you gain:

 • Quick and comprehensive implementation of the investment - 360 service
 • Individual consultant - optimization of investment costs and risks
 • The ability to manage the car wash remotely - a guarantee of a faster return on investment
 • The ability to service corporate clients based on automatically generated FV.

Websites:

Social media channels: