Stoisko:
A58

Ensto Pol Sp.z o.o.


Starogardzka 17a
83-010 Straszyn
Tel. +48 58 692 40 40
miroslaw.marciniak@ensto.com
www.ensto.pl

Ensto to przemysłowa grupa biznesowa wywodząca się z Finlandii. Od 60 lat dostarczamy inteligentne rozwiązania elektryczne, aby poprawić bezpieczeństwo, funkcjonalność i wydajność sieci energetycznych, budynków i transportu.

Myśl przewodnia naszych działań brzmi: Lepsze życie. Dzięki elektryczności.

Jako ekspert w zakresie budowy linii dystrybucyjnych energii elektrycznej dostarczamy osprzęt i urządzenia do linii napowietrznych nn i SN, osprzęt kablowy oraz urządzenia automatyki sieci, do monitorowania i sterowania sieciami.

Oferujemy rozwiązania dedykowane idei inteligentnego budynku: systemy elektroinstalacyjne i rozprowadzania energii w budynkach biurowych, oprawy oświetleniowe, systemy ogrzewania elektrycznego i ochrony przeciwoblodzeniowej oraz stacje ładowania samochodów elektrycznych. Dostarczamy rozwiązania dla przemysłu: komponenty elektrotechniczne, obudowy, puszki przeciwpożarowe. Ensto w Polsce reprezentowane jest przez firmę Ensto Pol Sp. z o.o.

 

Ensto is an industrial business group from Finland. Since 60 years we are supplying intelligent electrical solutions to improve the safety, functionality and efficiency of smart grid, buildings and transport.

The main idea of our activities is: Better life. With electricity.

As an expert in the construction of electricity distribution lines, we provide equipment and devices for LV and MV overhead lines, cable accessories and network automation devices for monitoring and controlling networks.

We offer solutions dedicated to the idea of a smart building: electrical installation and distribution systems in office buildings, lighting fixtures, electrical heating and frost protection systems, and EVC solutions. We provide solutions for the industry: electrotechnical components like terminals, enclosures. Ensto in Poland is represented by Ensto Pol Sp. z o.o.