Stoisko:
A25

MISCEA.PL Aleksandra Klesk-Sraga


Regener Str. 1
94264 Langdorf
Tel. +48 572 704 008
sekretariat@misceapl.com
www.miscea.com

Zajmujemy się sprzedażą pierwszych na świecie, innowacyjnych kranów bezdotykowych z systemem czujnikowego dozowania płynów i wody oraz zmiany temperatury. Siedziba firmy znajduje się w Grossbeeren w Niemczech, niewielkim miasteczku pod Berlinem. W Polsce jesteśmy generalnym przedstawicielem handlowym, z siedzibą na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Od ponad 10 lat firma miscea rozwija nowoczesne rozwiązania w zakresie higieny i sterylności. Skupiamy się na innowacyjności, angażując się w projektowanie niesamowitych produktów, które przyczyniają się do poprawy jakości życia. Od pobrania wody, mydła i środka dezynfekcyjnego aż do zmiany temperatury wody systemy miscea są obsługiwane w sposób całkowicie bezdotykowy dzięki zastosowaniu najnowszej technologii czujnikowej. Zmniejsza to ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego poprzez wyeliminowanie konieczności dotykania kranu lub dozowników przed i po umyciu rąk. Zapewnia to możliwość spełnienia wysokich standardów higieny. Korzystanie z systemu miscea zapewnia pewność i spokój. Jesteśmy jedyną na świecie firmą oferującą całkowicie bezdotykowe kompleksowe rozwiązanie, które spełnia wytyczne dotyczące higieny rąk w placówkach opieki zdrowotnej oraz innych miejscach użyteczności publicznej, zalecanych przez wiodące na świecie organizacje.

 

We sell the world's first innovative touchless taps with a liquid and water sensor dosing system and temperature changes. The company's headquarters are located in Grossbeeren, Germany, a small town near Berlin. In Poland we are the general sales representative, with the seat at the Silesian University of Technology in Gliwice. For more than 10 years, the bowla company has been developing modern solutions in the field of hygiene and sterility. We focus on innovation, engaging in the design of amazing products that contribute to improving the quality of life. From the extraction of water, soap and disinfectant to the temperature change of the water, the bowl systems are operated with complete contact-freeness thanks to the use of the latest sensor technology. This reduces the risk of cross-contamination by eliminating the need to touch the tap or dispensers before and after washing hands. This ensures that high standards of hygiene can be met. Using the bowling system provides peace and quiet. We are the only company in the world to offer a complete, non-contact solution that meets the requirements for hand hygiene in healthcare and other public places recommended by the world's leading organizations.