Stoisko:
A54

Portal CNG.AUTO.PL


Aluzyjna 33C/101
03-149 Warszawa
Tel. +48 22 300 88 88
biuro@cng.auto.pl
cng.auto.pl
 • Budowa stacji paliw alternatywnych na istniejących stacjach paliw
 • LNG w transporcie
 • Promocja paliw alternatywncyh CNG LNG w Polsce
 • Samochody CNG LNG
 • Kompresory CNG
 • Natural Gas Vehicle
 • Wystawa 'Strefa Metanu'
 • Fundacja Green Fuel
 • Elektromobilność
 • Biometan
 • Motoambulans na stacjach paliw
 • Fundacja Kobiety w motoryzacji

 

 • Construction of alternative fuels stations at existing petrol stations
 • LNG in transport
 • Promotion of alternative fuels CNG LNG in Poland
 • CNG LNG cars
 • CNG compressors
 • Natural Gas Vehicle
 • Exhibition CNG LNG 'Methane Zone'
 • Green Fuel Foundation
 • Electromobility
 • Biomethane
 • Motoambulans at fuel station
 • Foundation Women in automotive industry