Stoisko:
A18

SEKA S.A.


ul. Paca 37
04-386 Warszawa
Tel. +48 22 517 88 88
seka@seka.pl
www.seka.pl

Tworzymy zespół, który od 1988 roku prowadzi nadzór (outsourcing bhp), szkolenia i doradztwo z prawa pracy współpracując z polskimi i zagranicznymi firmami z różnych sektorów gospodarki oraz instytucjami rządowymi i publicznymi.

NASI KLIENCI; posiadamy ponad 1050 stałych umów z firmami zatrudniającymi łącznie ponad 300 000 pracowników. Od początku naszej działalności przeszkoliliśmy ponad 1 000 000 osób

SEKA S.A. zapewnia swoim Klientom:

 • nadzór nad warunkami pracy, ochroną ppoż. i ochroną środowiska,
 • doradztwo i wsparcie z zakresu prawa pracy,
 • efektywne szkolenia i uprawnienia zawodowe,
 • fachowe doradztwo w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych,
 • outsourcing kadrowo-płacowy oraz szkoleń,
 • zarządzanie bezpieczeństwem.

Nasi Klienci cenią nas przede wszystkim za: bogate doświadczenie i wysoko wykwalifikowaną kadrę, umiejętność znajdowania skutecznych rozwiązań w zakresie bhp, prawa pracy, ochrony środowiska i zarządzania bezpieczeństwem, wysoką jakość szkoleń oraz wsparcie w pozyskaniu środków unijnych, profesjonalizm i szybkość w działaniu.

 

We create a team which since 1988 has been providing supervision (OHS outsourcing), training and advisory services in Employment and Labour Law, co-operating with both Polish and foreign companies coming from a wide range of industries, as well as governmental and public institutions.

OUR CLIENTS include nearly 700 organisations employing a total of 300 000 employees. Since the beginning of our operations we have trained nearly 1 000 000 people.

SEKA S.A. offers its Clients:

 • supervision over working conditions, fire and environmental protection,
 • efficient counselling on Employment and Labour Law,
 • effective training,
 • professional counselling on obtaining and implementing EU co-funded projects.
 • advising on ISO management system implementation,

OUR CLIENTS value us primarily for: considerable experience and highly qualified staff, ability to provide efficient solutions in OHS, Labour Law, training and EU co-funded projects, professionalism and responsiveness.