Giełda Stacji Paliw - rozmowy biznesowe

Giełda Stacji Paliw - rozmowy biznesowe

Jedno z wydarzeń, którego celem było wsparcie biznesowe przedstawicieli branży. Giełda Stacji Paliw stworzyła okazję przedstawicielom tego rynku do przeprowadzenia konkretnych rozmów biznesowych o sprzedaży i nabyciu obiektów stacyjnych w całej Polsce. Obie strony zainteresowane transakcją mogły podczas jednej imprezy branżowej spotkać się w jednym miejscu i porozmawiać o wspólnych interesach. Spotkania miały miejsce w Strefie Networkingu Biznesowego. W ten sposób zainteresowani mieli okazję dokładniej przyjrzeć się ofertom sprzedaży stacji paliw na terenie naszego kraju i zapytać o ich szczegóły. 

Podczas Giełdy zaprezentowanych zostało 16 stacji stacji z 9 województw. Giełdę poprzedziło seminarium szkoleniowe, podczas którego słuchacze dowiedzieli się o tym jak bezpiecznie - z prawnego i podatkowego punktu widzenia, przeprowadzić transakcję kupna/sprzedaży stacji paliw.