Stoisko:
A11

BlueBerryOil Sp. z o.o. S.K.A.


Plac W. Andersa 3
61-894 Poznań
Tel. +48 516 87 80 34
biuro@blueberryoil.com
www.blueberryoil.com

BlueBerryOil to wyłączny dystrybutor na rynek polski francuskiego producenta nowej generacji dodatków do paliw Safety Car. Są to najwyższej jakości dodatki do benzyn, oleju napędowego, olejów opałowych oraz olejów silnikowych i przekładniowych. Dodatki te są opracowane na bazie kanadyjskiego konceptu chemicznego w oparciu o doświadczenia z tamtego rynku paliw. Ich głównym atutem jest obniżenie zużycia paliwa o 3%-5% - przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności pracy silników spalinowych, pieców i urządzeń grzewczych dzięki właściwościom czyszczącym i smarnym dodatków. Produkty są wytwarzane w oparciu o najnowsze przepisy Unii Europejskiej z zakresu ochrony środowiska.

Do podstawowych grup produktowych należą specjalistyczne dodatki:
• do silników wysokoprężnych i benzynowych (dodatki do paliw silnikowych samochodowych), skrzyń przekładniowych, mostów (przekładni) napędowych itp. o działaniu profilaktycznym i regeneracyjnym,
• zimowe do paliw samochodowych,
• do paliw lotniczych,
• do olejów silnikowych i przekładniowych,
• do olejów opałowych - w tym do olejów opałowych ciężkich (paliwa żeglugowe),
• do układów chłodzenia (i ogrzewania) w pojazdach silnikowych.


BlueBerryOil is an exclusive distributor of the French producer of new-generation additives for fuel from Safety Car brand on the Polish market. These additives are the highest quality petrol, diesel oil, heating oil, engine and gear oils additives. The additives are based on a Canadian chemical concept and experiences of that fuel market. Their main asset is reduced fuel consumption from 3% up to 5%, with increased efficiency of combustion engines, furnaces and heaters thanks to their cleaning and lubricating properties. The products comply with current European Union environmental protection regulations.

To the main products group belong following additives:
• for diesel and petrol engines (additives for motor fuels), gearboxes, other drive gears of prophylactic and regenerative treatment,
• for winter conditions (additives for motor fuels),
• for aviation fuels,
• for engine and gear oils,
• for heating oil – therein for heavy heating oil and marine fuel
• for cooling and heating systems in all vehicles equipped with engine