Stoisko:
A38

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy


ul. Lubicz 25 A
31-503 Kraków
Tel. +48 12 61 77 600
office@inig.pl
www.inig.pl

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy od ponad 70 lat działa na rzecz zrównoważonego zarządzania surowcami i paliwami węglowodorowymi oraz bezpieczeństwa energetycznego Polski. Prowadzi prace związane z ropą naftową i gazem ziemnym, począwszy od poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów, poprzez magazynowanie, transport, dystrybucję i użytkowanie gazu ziemnego, ropy naftowej i produktów naftowych, aż po rozwój i doskonalenie technologii wytwarzania paliw płynnych. Realizuje prace w zakresie m.in.: oceny perspektyw poszukiwawczych ropy naftowej i gazu ziemnego, technologicznej oceny rop naftowych, kontroli jakości produktów naftowych, biokomponentów i ochrony środowiska.

OIL AND GAS INSTITUTE – National Research Institute (INiG-PIB) is a Polish research and development unit,working for the benefit of petroleum and natural gas industries. The present scope of the Institute’s activity covers the whole of problems associated with crude oil and natural gas, ranging from exploration and exploitation of hydrocarbon deposits through storage, distribution, and application of natural gas, crude oil, and petroleum products to the development and improvement of oil products, including liquid fuels. INiG-PIB is involved in the research of a balanced management of raw materials and hydrocarbon fuels as well as energy security in Poland. It provides services for petroleum, refinery and gas industry, including the evaluation of prospecting forecasts of oil and natural gas, technological evaluation of oils and their production technology and monitoring of the petroleum product quality, biocomponents and environment protection.