Stoisko:
A59B

MCX Systems Sp. z o.o.


ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa
Tel. +48 22 548 47 50
handlowy@mcxsystems.pl
www.mcxsystems.pl

MCX Systems jako lider technologii płatniczych jest dostawcą innowacyjnych oraz kompleksowych systemów płatności bezgotówkowych dla stacji paliw działających w modelu standardowym oraz samoobsługowym.
Nasza oferta dotyczy zarówno pełnej obsługi operacyjnej w zakresie systemów płatności bezgotówkowych, jak i dostawy samych urządzeń oraz przygotowania i instalacji aplikacji płatniczej na wskazanych terminalach.
Dostarczamy kompletne rozwiązania sprzętowe – stacjonarne oraz mobilne terminale płatnicze, jak również terminale samoobsługowe znajdujące zastosowanie na zautomatyzowanych stacjach paliw.
Dzięki prawie 30-letniemu doświadczeniu oraz wiedzy branżowej, doskonale rozpoznajemy potrzeby technologiczne i biznesowe Klientów.

MCX Systems as a leader in payment technologies is a provider of innovative and comprehensive cashless payments systems for fuel stations operating in the standard and self-service model.
Our offer includes full-service operations in the field of cashless payment systems, as well as the supply of configured devices with a payment application installed.
We deliver complete hardware solutions - stationary and mobile payment terminals, as well as unattended terminals for self-service petrol stations.
Thanks to the almost 30 years of experience and excellent trade knowledge we recognize technological and business needs of Clients perfectly.