Stoisko:
B2

Krzysztof Ossowski NOSMANN Technologia Myjni Samoobsługowych


ul. Smolki 7/4
30-513 Kraków
Tel. +48 888 559 901
nosmann@nosmann.pl
www.nosmann.pl

Krzysztof Ossowski jest bodaj jedynym właścicielem firmy produkującej technologię myjni samoobsługowych, który potrafi z zamkniętymi oczami rozłożyć ją na części składowe i z powrotem złożyć, jednocześnie sprawiając iż będzie lepiej działa.

Ciągły nadzór nad reżimem technologicznym jest kluczowym czynnikiem sukcesu Myjni Nosmann na rynku. Żaden z klientów mających Myjnie Nosmann nigdy nie rozważał zakupu kolejnej u innego producenta, tak samo ci dla których Myjnia Nosmann była kolejną.

Słynna niezawodność Technologii Nosmann powoduje zazdrość innych. Na początku wszyscy uważali nas za wariatów. Twierdzili iż nie można stworzyć Technologii Myjni, która zarówno będzie skutecznie myła pojazdy jak i cechowała się jedną z największych niezawodności z zachowaniem przy tym ponadczasowości rozwiązań konstrukcyjnych oraz przy możliwie najniższych kosztach eksploatacyjnych.

Udało nam się pogodzić niemożliwe. Nasze Myjnie , jak twierdzą nasi inwestorzy mają duszę.

Bardzo ważne jest aby kontrolować wszystko, od momentu projektowania aż do finalnego produktu, nie pozostawiając klienta samemu sobie, dać mu pewność że zawsze ma nasze wsparcie, wyjątkowo szybki czas reakcji w krytycznym momencie.

Technologia Nosmann wpisuje się idealnie w w zapisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 15 lutego 2011 r. nr 32 poz. 159). Przedmiotowa ustawa dąży do pełnej transpozycji postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej. Firma NOSMANN, dzięki zastosowanej innowacji procesowej, w swojej technologii wykorzystuje koncentrat z odwróconej osmozy w 99,48%, stąd prawie całkowicie niweluje kwestie odpadów.

Niebywale wysoki reżim technologiczny podczas produkcji i montażu w połączeniu z unikalnym kodem pozwalającym na identyfikacje produktu daje jedną z największych gwarancji dla inwestora – myjnię, która będzie przynosiła mu dochód nawet przez ponad 25 lat. Wszystkie nasze działające systemy poddajemy nieustannej analizie, co utwierdza nas przekonaniu o ich jednych z największych niezawodności i determinuje nas do zwrócenia Państwa uwagi na wyjątkową technologię Nosmann; a nie badziewie konkurencji.

Myjnie w Technologii Nosmann są stworzone do pracy ciągłej w każdych warunkach atmosferycznych.