Stoisko:
A6

SIX Payment Services (Europe) S.A.


ul. Prosta 32
00-838 Warszawa
Tel. +48 22 457 75 20
info.pl@six-payment-services.com
www.six-payment-services.com

SIX Payment Services
Firma SIX Payment Services oferuje instytucjom finansowym oraz sprzedawcom bezpieczne, innowacyjne usługi w dziedzinie bezgotówkowego obrotu płatniczego. Rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta obejmują przetwarzanie płatności krajowych i międzynarodowych dokonywanych kartami kredytowymi i debetowymi oraz kartami prepaid. SIX Payment Services zapewnia realizację płatności kartowych w Szwajcarii oraz w innych krajach i jako lider rynku w Szwajcarii, Austrii oraz Luksemburgu należy do największych europejskich firm zajmujących się przetwarzaniem transakcji kartami płatniczymi.

Zatrudniając blisko 1100 pracowników w 10 oddziałach na całym świecie, SIX Payment Services obsługuje klientów z 33 krajów.
www.six-payment-services.com

SIX
SIX obsługuje szwajcarską infrastrukturę rynku finansowego, oferując kompleksowe usługi w zakresie obrotu papierami wartościowymi i ich rozliczania, a także informacji finansowych i obrotu płatniczego w skali globalnej. Firma jest własnością jej użytkowników (około 140 banków o różnym profilu i różnej wielkości) i w roku 2015, zatrudniając około 4000 pracowników i prowadząc działalność w 25 krajach, osiągnęła dochody na poziomie 1,8 mld franków szwajcarskich i skonsolidowany wynik finansowy w wysokości 713,7 mln franków szwajcarskich.
www.six-group.com

SIX Payment Services
SIX Payment Services offers financial institutions and merchants secure, innovative services along the entire value chain of cashless payments. Our tailor-made solutions include settlement of domestic and international payments by credit, debit and prepaid card. One of Europe’s largest card transaction processors and market leader in Switzerland, Austria and Luxembourg, SIX Payment Services ensures that card-based payments in Switzerland and abroad are both accepted and processed.

With around 1,100 employees and 10 locations worldwide, SIX Payment Services supports clients in 33 different countries. www.six-payment-services.com

SIX
SIX operates the infrastructure underpinning the Swiss financial sector and offers a comprehensive range of services around the world in the fields of securities trading and settlement, financial information and payment transactions. The company is owned by its users (approximately 140 banks of various orientation and size). Its workforce of over 4,000 employees and presence in 25 countries throughout the world generated operating income of CHF 1.8 billion and adjusted Group net profit of CHF 713.7 million in 2015.
www.six-group.com