Stoisko:
A12A

FORTIS TECHNOLOGY Sp. z o.o. Sp.K.


Świerkowa 19
64-320 Niepruszewo
Tel. +48 61 820 94 29
biuro@fortistechnology.pl
fortistechnology.pl

Firma Fortis Technology zajmuje się produkcją dwupłaszczowych zbiorników z polietylenu przeznaczonych do bezpiecznego przechowywania oleju napędowego, AdBlue, oleju opałowego.

Wszystkie zbiorniki wyposażone są w układ wydawczy i wykonane pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego.