Stoisko:
A15

Petroleo Diesel Management System sp. z o.o.


ul. Słubicka 18
53-615 Wrocław
biuro@petroleo.pl
petroleo.pl

Petroleo Diesel Management System sp. z o.o. jest firmą produkcyjną i technologiczną dostarczającą zintegrowane rozwiązania dla sektora rynku paliwowego. Jesteśmy producentem kontenerów AdBlue oraz producentem systemów zarządzającego pracą dystrybutorów paliwowych.

Dostarczamy nowoczesne rozwiązania z zakresu zarządzania gospodarką AdBlue, paliwową i flotą pojazdów (telemetria, oprogramowanie, zarządzanie dystrybutorami, budowa modułowych stacji paliw)
Specjalizujemy się w zakresie produkcji kontenerów AdBlue, sprzedaży, instalacji układów dystrybucyjnych i zbiorników z przeznaczeniem na AdBlue oraz paliwa klasy III.

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich, którzy oczekują:

 • Od Kontenerów AdBlue jakości i skutecznej izolacji.
 • Nowoczesnego zarządzania AdBlue i paliwem (telemetria)
 • Obniżenia kosztów eksploatacji (oprogramowanie + wiedza)
 • Efektywności w zarządzaniu flotą pojazdów i kierowców (helpdesk)
 • Redukcji kosztów (doświadczenie i wiedza)
 • Estetyki i jakości wykonania (warto pytać o jakość)

Łączymy wiele fragmentów, które występują zazwyczaj osobno, w jeden zbiór.
Działamy w sposób kompleksowy oferując wiedzę na temat Twojego paliwa i AdBlue (telemetria)
Poznaj siłę izolacji – obniż koszty eksploatacji Kontenerów AdBlue by Petroleo

Więcej szczegółów znajduje się na stronie: www.petroleo.pl

 

Petroleo Diesel Management System Ltd is a manufacturing and technology company providing complete end-to-end solutions for fuel market sector.
We manufacture AdBlue containers and Diesel Management Systems.

We provide modern solutions in terms of AdBlue management, fuel, and vehicle fleet economy (telemetry, software, fuel pump management, modular gas station construction).
We specialize in Adblue container production, Controller acces of dyspenser production, sales, installation of distribution systems, Adblue containers and class III petrol.

Our offer is targeted at everyone whose expectations include:

 • Efficient installation and quality Adblue containers
 • Modern AdBlue and fuel management (telemetry)
 • Reduction of operational costs (software + knowledge)
 • Vehicle fleet and drivers management efficiency (helpdesk)
 • Cost reduction (experience and knowledge)
 • Aesthetic appeal and high quality (it is worth asking for)

We gather many units, which normally exist seperately.
We operate in a comprehensive manner offering expertise on your fuel and Adblue (telemetry).
Get to know the power of insulation and reduce your operating costs of Adblue containers by Petroleo.

For more details visit www.petroleo.pl