Stoisko:
A39

Zakład Usług Antykorozyjnych KOREKO Wieslawa Ewa Rabuszko


ul. Piekarnicza 26 bud 12
80-126 Gdańsk
Tel. 58 346 25 76
biuro@koreko.com.pl
www.koreko.com.pl

Z.U.A. „KOREKO Wiesława Ewa Rabuszko” oferuje:
kompleksowe usługi z zakresu ochrony katodowej podziemnej infrastruktury
technicznej w tym:

  • zbiorników paliwowych,
  • zbiorników LPG,
  • zbiorników magazynowych paliw płynnych,
  • rurociągów dla wszystkich typów mediów.

Instalacje ochrony katodowej z systemem powiadamiania są wyposażane w elektroniczny układ sygnalizujący stanu pracy ochrony katodowej. Rozwiązanie to stanowi własność naszej Firmy i jest objęte patentem nr P-212366 od dnia 28.03.2006 r.
Wykonujemy wszystkie prace związane z:

  • oceną zagrożenia korozyjnego,
  • projektowaniem,
  • montażem,
  • serwisem i nadzorem eksploatacyjnym instalacji ochrony katodowej.

Zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 15257 „Ochrona katodowa. Poziomy kompetencji i certyfikacja personelu ochrony katodowej” pracownicy naszej firmy zostali poddani egzaminom uzyskując trzeci – najwyższy – stopień certyfikacji personelu uprawniający do projektowania, wykonywania i serwisowania instalacji.